Manageri VIP

Oana Enea - Presedinte

Oana Camelia Enea

Președinte

 

0739 894 948

camelia.enea@vipromania.ro

Rares Dinu - Vicepresedinte

Rareș Dinu

Vicepreședinte

 

0749 558 227

rares.dinu@vipromania.ro

Alexandru Lache - Manager Business Club

Alexandru Lache

Manager Business Club

 

alexandru.lache@vipromania.ro

Tiberiu Tene - Manager Econosofia

Tiberiu Țene

Manager Econosofia

 

tiberiu.tene@vipromania.ro

Andreea Negoita - Manager International Affairs

Andreea Negoiță

Manager International Affairs

 

andreea.negoita@vipromania.ro

Gabriela Bratu - Manager Leadership Development

Gabriela Bratu

Manager Leadership Development

 

gabriela.bratu@vipromania.ro

Costi Sandu - Brand Manager

Costi Sandu

Brand Manager

 

costi.sandu@vipromania.ro

Benedetta Ioance - Manager Public Relations

Benedetta Ioance

Manager Public Relations

 

benedetta.ioance@vipromania.ro

Dan Lazar - Manager Human Resources

Dan Lazăr

Manager Human Resources

 

dan.lazar@vipromania.ro

Bogdan

Bogdan Bogzeanu

Manager Business Development

 

bogdan.bogzeanu@vipromania.ro