The Diplomatic Agenda

The Diplomatic Agenda este un proiect dedicat studenților și vizează diplomația culturală, ramură a relațiilor internaționale mai puțin abordată în mediul academic românesc, prin raportarea la diversitate, multiculturalism și accesul la perspective diferite, oferind contexte favorabile de a încuraja interacțiunea dintre culturi și promovarea valorilor identitare ale acestora.